دانلود رایگان جزوه کنترل (دکتر احمد باقری)


دانلود رایگان جزوه کنترل (دکتر احمد باقری)

دسته بندی فایل : مکانیک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات فایل: 212

حجم فایل: 3.351 مگا بایت

جزوه درس کنترل اتوماتیک دکتر احمد باقری

توضیحات و دانلود محصول


[ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ] [ 10:27 ] [ سامان ]

فایل کامل جزوه مقاومت مصالح 2 صنعتی امیرکبیر (دکتر شاکری)


فایل کامل جزوه مقاومت مصالح 2 صنعتی امیرکبیر (دکتر شاکری)

دسته بندی فایل : مکانیک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات فایل: 108

حجم فایل: 31.336 مگا بایت

جزوه مقاومت مصالح 2صنعتی امیرکبیر (دکترشاکری)
جزوه دستنویس

توضیحات و دانلود محصول


[ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ] [ 10:27 ] [ سامان ]

جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده) فایل نهایی


جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده) فایل نهایی

دسته بندی فایل : مکانیک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات فایل: 130

حجم فایل: 3.86 مگا بایت

جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکترجوهرزاده)

توضیحات و دانلود محصول


[ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ] [ 10:26 ] [ سامان ]

جزوه مقاومت مصالح 1 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده) جدید


جزوه مقاومت مصالح 1 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده) جدید

دسته بندی فایل : مکانیک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات فایل: 190

حجم فایل: 5.434 مگا بایت

جزوه مقاومت مصالح 1 دانشگاه تهران (دکترجوهرزاده)
جزوه دستنویس

توضیحات و دانلود محصول


[ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ] [ 10:26 ] [ سامان ]

جزوه طراحی اجزا 2 (دکتر عباس رهی) فایل رایگان


جزوه طراحی اجزا 2 (دکتر عباس رهی) فایل رایگان

دسته بندی فایل : مکانیک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات فایل: 108

حجم فایل: 7.717 مگا بایت

جزوه درس طراحی اجزا 2 دکتر عباس رهی

توضیحات و دانلود محصول


[ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ] [ 10:26 ] [ سامان ]